MAKE A RESERVATION

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Double Tree Residence

8 ซอยสายใจ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 

contact@doubletreeresidence.com
โทร 053-111558, 084-2209976
แฟกซ์ 0 5322 1180