สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Double Tree Residence

8 ซอยสายใจ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

contact@doubletreeresidence.com
โทร : 053-111558, 084-2209976
แฟกซ์ : 0 5322 1180

กรอกข้อมูลการจองห้องพักแบบรายเดือน

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการจอง