Double Tree Residence

8 ซอยสายใจ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

พิกัด (ละติจูด,ลองจิจูด)

18.798262 – 98.975109

กรอกข้อมูลการจองห้องพักแบบรายเดือน

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการจอง